Tag Archives: baohanh

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – GU Perfume

Chính sách hỗ trợ tại GU

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA GU CHÍNH SÁCH, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN BẢO HÀNH 1. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH: Tên sản phẩm Chế độ bảo hành Điều kiện áp dụng (thỏa tất cả các điều kiện sau) Các loại nước hoa chính hãng Bảo hành 1 tháng –        Sản phẩm được bảo hành […]